Zomerbonnen

Platform Leiden Compassiestad

Zomerbonnen

Eind juni maakten we de eerste resultaten bekend van de Zomerbonnenactie van dit jaar. Die gaven al een behoorlijke stijging te zien van het aantal aanvragen dat op dat moment binnen was. Nu ook de laatste aanvragen verwerkt zijn, blijkt dat we dit jaar geconfronteerd zijn met een stijging van ruim 40%! Een stijging die we zelfs tijdens de bankencrisis niet hebben meegemaakt.

Zomerbonnen worden, zoals u weet, verstrekt aan huishoudens in Leiden e.o. die door omstandigheden moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Het betreft gezinnen die op of onder de armoedegrens leven en door erkende hulpverlenende organisaties worden aangemeld. Ieder huishouden ontvangt één boodschappenbon van € 10 en voor ieder gezinslid komt er vervolgens nog een bon bij. De Diaconie Protestantse gemeente Leiden en de RK Diaconie Leiden hebben samen met SUN Leiden dit jaar dus veel meer bonnen uitgegeven dan we op basis van onze ervaring in voorgaande jaren dachten nodig te hebben. Op het laatste moment konden wij gelukkig nog een beroep doen op aanvullende fondsen om de enorme stijging van het aantal aanvragen dit jaar nog te kunnen honoreren.

Dit jaar meldden uiteindelijk 49 hulpverlenende instanties in de regio Leiden 1370 huishoudens aan (387 meer huishoudens dan in 2019). Deze huishoudens bestonden uit 591 alleenstaanden, 115 huishoudens bestaande uit twee of meer volwassenen, 377 alleenstaanden met kind(-eren) en 287 gezinnen met kind(-eren). In totaal zijn met deze actie 4.650 boodschappenbonnen ter waarde van € 10 uitgereikt. Dat is ruim 1.300 bonnen meer dan in 2019.
Wij hadden dit jaar een totaalbedrag begroot van € 33.000, maar uiteindelijk hadden we € 46.500 nodig om aan alle aanvragen te kunnen voldoen.

Een ongekende toename van ruim 40% in één jaar tijd, die uiteraard samenhangt met de gevolgen van de coronacrisis, maar waarschijnlijk ook het gevolg is van de afschaffing van de declaratieregeling binnen het minimabeleid van de gemeente Leiden.

Oorspronkelijk bericht

 

Andere nieuwsberichten

Bijeenkomst Slavernijverleden

Bijeenkomst Slavernijverleden

Op dinsdagavond 21 juni 2022 organiseert de protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding een thema-avond over het slavernijverleden. Het koloniale verleden en de wijze waarop dat doorwerkt in het heden is een serieus onderwerp. In een gevarieerd en aantrekkelijk programma zullen we op deze avond hiermee bezig zijn. Zo is er een maaltijd, zang en muziek, een spreker en een spannende vorm om met elkaar in gesprek te gaan

Lees meer
Fietskliniek

Fietskliniek

Vrijwilligers gezocht !!!
Sinds 2012 bestaat de Fietskliniek in Leiden, in de Morswijk, bedoeld voor mensen die onvoldoende financiën hebben om een fietsenmaker te betalen. We helpen hen met eenvoudige reparaties. Bij jongeren die komen met reparaties willen we ook stimuleren dat ze het zelf leren.

Lees meer

WereldLichtjesdag begint over

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Liefde en compassie in Leiden

Leiden Compassiestad

Het Platform Leiden Compassiestad is opgericht om alle initiatieven rondom het thema compassie in onze stad Leiden te verbinden.

Leidencompassiestad@gmail.com

Initiatief van

Leiden Compassiestad

Het Platform Leiden Compassiestad is opgericht om alle initiatieven rondom het thema Compassie in onze stad Leiden te verbinden.

Leidencompassiestad@gmail.com

Initiatief van

Share This