Voedselbank zoekt hamsteraars

Platform Leiden Compassiestad

Voedselbank zoekt hamsteraars

Onder het motto “Voedselbank zoekt hamsteraars” startte Diaconaal Centrum De Bakkerij eind maart een inzamelingsactie voor de lokale Voedselbank. De inhoud van de pakketten werd allengs schraler sinds het begin van de intelligente lockdown en ook de Voedselbank zelf luidde de noodklok: over drie weken zouden ze door de voorraden heen zijn. De saamhorigheid in de stad en omliggende gemeente bleek hartverwarmend.

Dank voor uw steun

De Voedselbank schreef ons: “We hebben de afgelopen weken veel donaties ontvangen en veel producten, zowel van particulieren als organisaties/instellingen waaronder kerken, moskeeën, fondsen en bedrijven. Onze inschatting is dat we met de reguliere aanvoer van producten door leveranciers en met de ontvangen donaties in geld en natura de komende ca. 12 weken onze klanten kunnen voorzien van een goed pakket. We weten natuurlijk niet hoe het met de aanwas van nieuwe klanten gaat lopen. We hebben er sinds de coronacrisis ca. 40 bijgekregen. Dat is een stijging van ca. 10%”. Namens alle huidige én toekomstige klanten van de Voedselbank: heel hartelijk dank voor uw steun!

Uw bijdrage is nog altijd welkom

De toevoer van supermarkten is gelukkig weer genormaliseerd. Uw bijdragen blijven echter nog steeds welkom!

  • producten kunt u afgeven aan de Willem Barentszstraat 37 op maandag van 10.00 – 13.00, dinsdag van 9.00 – 15.00 uur, op woensdagavond van 19.00 – 20.00 uur en op donderdag van 9.00 – 15.00 uur;
  • producten kunt u ook afgeven bij een van de krattenvullers van Stichting Present of bij uw eigen wijkgemeente of parochiegebouw;
  • uw financiële bijdrage kunt u overmaken naar NL82 INGB 0001.152.165 t.n.v. Voedselbank Leiden.

Oorspronkelijk bericht

 

Andere nieuwsberichten

Leiden solidair met BLM

Leiden solidair met BLM

Koepelorganisatie Leiden Compassiestad nam het initiatief om samen met betrokken Leidenaren en de hulp van vrijwilligers een manifestatie te organiseren zodat Leiden zich uit kon spreken tegen racisme.

Lees meer

WereldLichtjesdag begint over

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Liefde en compassie in Leiden

Leiden Compassiestad

Het Platform Leiden Compassiestad is opgericht om alle initiatieven rondom het thema compassie in onze stad Leiden te verbinden.

Leidencompassiestad@gmail.com

Initiatief van

Leiden Compassiestad

Het Platform Leiden Compassiestad is opgericht om alle initiatieven rondom het thema Compassie in onze stad Leiden te verbinden.

Leidencompassiestad@gmail.com

Initiatief van

Share This