Voedselbank zoekt hamsteraars

Platform Leiden Compassiestad

Voedselbank zoekt hamsteraars

Onder het motto “Voedselbank zoekt hamsteraars” startte Diaconaal Centrum De Bakkerij eind maart een inzamelingsactie voor de lokale Voedselbank. De inhoud van de pakketten werd allengs schraler sinds het begin van de intelligente lockdown en ook de Voedselbank zelf luidde de noodklok: over drie weken zouden ze door de voorraden heen zijn. De saamhorigheid in de stad en omliggende gemeente bleek hartverwarmend.

Dank voor uw steun

De Voedselbank schreef ons: “We hebben de afgelopen weken veel donaties ontvangen en veel producten, zowel van particulieren als organisaties/instellingen waaronder kerken, moskeeën, fondsen en bedrijven. Onze inschatting is dat we met de reguliere aanvoer van producten door leveranciers en met de ontvangen donaties in geld en natura de komende ca. 12 weken onze klanten kunnen voorzien van een goed pakket. We weten natuurlijk niet hoe het met de aanwas van nieuwe klanten gaat lopen. We hebben er sinds de coronacrisis ca. 40 bijgekregen. Dat is een stijging van ca. 10%”. Namens alle huidige én toekomstige klanten van de Voedselbank: heel hartelijk dank voor uw steun!

Uw bijdrage is nog altijd welkom

De toevoer van supermarkten is gelukkig weer genormaliseerd. Uw bijdragen blijven echter nog steeds welkom!

  • producten kunt u afgeven aan de Willem Barentszstraat 37 op maandag van 10.00 – 13.00, dinsdag van 9.00 – 15.00 uur, op woensdagavond van 19.00 – 20.00 uur en op donderdag van 9.00 – 15.00 uur;
  • producten kunt u ook afgeven bij een van de krattenvullers van Stichting Present of bij uw eigen wijkgemeente of parochiegebouw;
  • uw financiële bijdrage kunt u overmaken naar NL82 INGB 0001.152.165 t.n.v. Voedselbank Leiden.

Oorspronkelijk bericht

 

Andere nieuwsberichten

Bijeenkomst Slavernijverleden

Bijeenkomst Slavernijverleden

Op dinsdagavond 21 juni 2022 organiseert de protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding een thema-avond over het slavernijverleden. Het koloniale verleden en de wijze waarop dat doorwerkt in het heden is een serieus onderwerp. In een gevarieerd en aantrekkelijk programma zullen we op deze avond hiermee bezig zijn. Zo is er een maaltijd, zang en muziek, een spreker en een spannende vorm om met elkaar in gesprek te gaan

Lees meer
Fietskliniek

Fietskliniek

Vrijwilligers gezocht !!!
Sinds 2012 bestaat de Fietskliniek in Leiden, in de Morswijk, bedoeld voor mensen die onvoldoende financiën hebben om een fietsenmaker te betalen. We helpen hen met eenvoudige reparaties. Bij jongeren die komen met reparaties willen we ook stimuleren dat ze het zelf leren.

Lees meer

WereldLichtjesdag begint over

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Liefde en compassie in Leiden

Leiden Compassiestad

Het Platform Leiden Compassiestad is opgericht om alle initiatieven rondom het thema compassie in onze stad Leiden te verbinden.

Leidencompassiestad@gmail.com

Initiatief van

Leiden Compassiestad

Het Platform Leiden Compassiestad is opgericht om alle initiatieven rondom het thema Compassie in onze stad Leiden te verbinden.

Leidencompassiestad@gmail.com

Initiatief van

Share This