Tassen voor Toppers

Platform Leiden Compassiestad

Tassen voor Toppers

Vrijdagochtend 24 april 2020 mocht ik komen helpen in het Kinderrechtenhuis bij stichting JES Rijnland. In de grote ruimtes stonden honderden linnen tasjes met een prachtig logo van ‘Tassen voor Toppers’ die voor een groot deel gevuld waren met spulletjes. Wij mochten de laatste verrassingen in de tassen doen en een brief van JES met allerlei tips om de vakantie door te komen. De tassen stonden per leeftijd in lange rijen opgesteld. Om blij van te worden.

Een vrolijke stoet

Na het vullen en het verdelen van de wijken werden de tasjes in een paar auto’s voor de buitengebieden en een hele hoop geleende bakfietsen geladen. Op de Hooglandse Kerkgracht vormde zich een vrolijke stoet. In groepjes van twee gingen we op pad, vergezeld van de wethouders Marleen Damen en Paul Dirkse.

Ritje naar de Voedselbank

Deel twee van de actie Tassen voor Toppers vond op dinsdag 28 april plaats. De laatste aankopen werden verdeeld over de resterende tassen, waarna ze in een gehuurd busje werd geladen en afgegeven bij de Voedselbank Leiden om ook daar kinderen te verrassen met lees- en speelartikelen.

Met onze hartelijke dank!

Deze actie is tot stand gekomen, voorbereid en uitgevoerd door medewerkers en vrijwilligers van JES Rijnland, Diaconaal Centrum De Bakkerij, M25 Leiden en Oma gaat op Stap.
‘Tassen voor Toppers’ werd financiëel mogelijk gemaakt door Stichting Recht Op Onderwijs, Druckerfonds, Fonds 1818, Rabobank Leiden-Katwijk, LTC Leiden BV, Vogelgezang Foundation, WOZfonds, Stichting Heilige Geest, Leidse Maatschappij van Weldadigheid, Huurmij Leiderdorp en de bijdragen van heel veel lieve gulle gevers!

Inge Feiken
Secretaris Diaconie Protestantse gemeente Leiden

Oorspronkelijk bericht

 

Andere nieuwsberichten

Fietskliniek

Fietskliniek

Vrijwilligers gezocht !!!
Sinds 2012 bestaat de Fietskliniek in Leiden, in de Morswijk, bedoeld voor mensen die onvoldoende financiën hebben om een fietsenmaker te betalen. We helpen hen met eenvoudige reparaties. Bij jongeren die komen met reparaties willen we ook stimuleren dat ze het zelf leren.

Lees meer
Sinterklaasactie 2021

Sinterklaasactie 2021

In deze moeilijke tijden willen we kinderen van gezinnen die het financieel gezien moeilijk hebben, tóch een leuk Sinterklaasfeest bezorgen. Dit doen we door cadeautjes in te zamelen en deze uit te delen aan gezinnen die dit niet kunnen betalen.

Lees meer

WereldLichtjesdag begint over

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Liefde en compassie in Leiden

Leiden Compassiestad

Het Platform Leiden Compassiestad is opgericht om alle initiatieven rondom het thema compassie in onze stad Leiden te verbinden.

Leidencompassiestad@gmail.com

Initiatief van

Leiden Compassiestad

Het Platform Leiden Compassiestad is opgericht om alle initiatieven rondom het thema Compassie in onze stad Leiden te verbinden.

Leidencompassiestad@gmail.com

Initiatief van

Share This