Over ons

Platform Leiden Compassiestad

Platform Leiden Compassiestad

Het Platform Leiden Compassiestad is opgericht om alle initiatieven rondom het thema compassie in onze stad te verbinden. Het platform bestaat uit organisaties en individuele leden die actief zijn met compassie in Leiden.

Aanleiding voor het platform is het ‘Charter for Compassion’  van de wereldberoemde auteur Karen Armstrong dat door alle partner-organisaties ondertekend is. Dit charter vloeit voort uit de oproep die Karen Armstrong in 2008 deed toen zij de TED-Award in ontvangst mocht nemen. Het ‘Handvest voor Compassie’ is inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijde beweging.

Het Handvest voor Compassie is een intentieverklaring om compassie tot de spil en basis te maken voor je handelen. Met de ondertekening van het handvest door Burgemeester en Wethouders (B&W) van Leiden op 12 november 2009 werd Leiden de eerste compassiestad ter wereld.

Doel van het platform is om het handvest en haar doelstelling levend te houden door een ontmoetingsplek te zijn waar verschillende initiatieven worden uitgewisseld om compassie in praktijk te brengen.

Wij komen graag in contact met mensen en organisaties die iets willen betekenen rondom compassie en voegen enthousiast nieuwe Leidse initiatieven toe aan onze website.

Een Nederlandse zusterorganisatie:
SamenNL.nl laat initiatieven en events zien die zorgen voor (nieuwe) verbindingen in de samenleving. Verbindingen tussen mensen met verschillende culturele, religieuze of etnische achtergronden. Samen lossen we problemen op, helpen we elkaar en maken we Nederland nog beter voor iedereen.

Wat is compassie?

Compassie is medemenselijkheid, ook wel mededogen of barmhartigheid genoemd. Het is de gulden regel om een ander te behandelen zoals je ook zelf behandeld wil worden. Het begrip compassie vormt een wezenlijk bestanddeel van alle grote wereldgodsdiensten en spirituele levensbeschouwingen. Compassie haalt het beste uit mensen en mensen maken de maatschappij. Het is een ijkpunt voor beschaving.

Visie

Het principe van compassie ligt ten grondslag aan alle religieuze, ethische en spirituele tradities en roept ons op om ieder ander altijd te behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Ieder mens draagt het vermogen in zich om liefde, mededogen en vriendelijkheid te ontwikkelen. Compassie komt voort uit onze diepste wederzijdse afhankelijkheid en is essentieel voor menselijke relaties en een volwaardig mens-zijn. Compassie is de weg naar verlichting, en is onmisbaar voor de totstandkoming van een eerlijke economie en een vreedzame wereldgemeenschap.

Gebaseerd op het wereldwijde Handvest voor Compassie.

Missie

  • Aandacht vestigen op de kracht en de waarde van compassie voor ieder mens persoonlijk en voor de samenleving als geheel
  • Aandacht geven aan daden van compassie en initiatieven in de lijn van het Handvest voor Compassie
  • Inspireren van mensen die zich aangesproken voelen door het Handvest en daar in hun handelen gevolg aan willen geven
  • Community-building: mensen samenbrengen die compassie als leidraad voor hun handelen hebben
  • Contacten onderhouden met het nationale platform ‘Handvest voor Compassie’ en de internationale organisatie ‘Charter for Compassion’.

Is jouw organisatie ook compassievol bezig?

Heb je belangstelling om je aan te sluiten bij onze website Leiden Compassiestad?

Meld jouw compassie-activiteit aan en kom op de compassiekaart van Leiden terecht.

Organisatie

Platform Leiden Compassiestad

Ad Alblas

Voorzitter

Wilbert van Erp

Lid werkgroep

Bert Sluis

Lid werkgroep

Hans de Graaf

Gemeente Leiden

Ed Wiersema

Secretaris

Partners

Platform Leiden Compassiestad

De hieronder genoemde partners van Leiden Compassiestad ondersteunen het platfrom en dragen bij tot de realisering van Leiden Compassiestad.

Gemeente Leiden

De Bakkerij Leiden

Levensbeschouwelijk Platform Leiden

Universiteit Leiden

Moskeeën Platform Leiden

Leiden Compassiestad

Het Platform Leiden Compassiestad is opgericht om alle initiatieven rondom het thema compassie in onze stad Leiden te verbinden.

Leidencompassiestad@gmail.com

Initiatief van

Leiden Compassiestad

Het Platform Leiden Compassiestad is opgericht om alle initiatieven rondom het thema Compassie in onze stad Leiden te verbinden.

Leidencompassiestad@gmail.com

Initiatief van

Share This