In memoriam: Mustafa Kus

Platform Leiden Compassiestad

In memoriam: Mustafa Kus

Mustafa Kus: passie voor compassie
Een impressie door Ad Alblas, voorzitter Platform Leiden Compassiestad

Op 9 januari 2020 is Mustafa overleden. Hij werd 53 jaar. Een half jaar geleden werd bij hem een ernstige vorm van kanker geconstateerd. Hij heeft het uiterste gedaan om een spoedig einde te vertragen. Dat is enkele maanden gelukt. De laatste weken werd duidelijk dat de ziekte sterker was dan hij. Zijn gezinsleden en familie hebben hem liefdevol verzorgd, zoals hijzelf jaren lang zorgde voor zijn eigen moeder, die nog niet lang geleden is gestorven.

In diverse verbanden werkte ik met Mustafa samen. Daaruit kwamen vele persoonlijke gesprekken voort. De laatste maanden bracht ik hem voortdurend informatie en groeten uit de Leidse en landelijke beweging voor Compassie.

Ik leerde Mustafa kennen toen ik werd genodigd om een herdenking van de bevrijding bij te wonen, georganiseerd door Turkse jongeren van Stichting Fatih: “omdat ook wij de vrijheid genieten die toen is bevochten”. Dat tekent Mustafa: hij was ten volle Nederlander, al bleef hij Turk in zijn hart.

Plaatselijk en landelijk kreeg Mustafa Kus bekendheid door de door hem opgerichte Stichting Omalief. Jongeren bezoeken onbekende ouderen, alsof die hun eigen opa en oma zijn. Daarbij werden bruggen geslagen tussen mensen van Turkse oorsprong en de oudere Leidenaars. Maar liefst wekelijks gingen jongeren op bezoek in een verzorgingshuis bij aan hen toegewezen ouderen. Tijdens een van mijn bezoeken hoorde ik een echte Leidenaar vol verve met de moslimjongeren praten over de Heidelbergse Catechismus!
Bij de uitbouw van Omalief betrok Mustafa studenten van de Hogeschool, vluchtelingen en mensen met een beperking. Het ontbrak hem aan middelen en menskracht om hieraan een steviger structuur te geven. Voor zijn krachtige compassieplannen ontving hij alom waardering, waaronder de landelijke Compassieprijs.

In het overleg tussen vertegenwoordigers van verschillende religies en levensbeschouwingen bracht hij bewogen en bevlogen zijn mening in. Dat maakte grote indruk, vanwege zijn scherpe analyses, intense liefde voor mensen en verantwoordelijkheidsgevoel voor hun noden. Ik heb hem verschillende keren toegevoegd “Mustafa, je hebt iets van een profeet”.

Als christelijk voorganger was ik nauw bij deze moslim en zijn gezin betrokken. Moeiteloos vonden we woorden om over ‘de laatste dingen’ van het leven met elkaar te spreken. Het verschil in religieuze beelden bleek bijzonder klein en de overeenkomst in religieuze beleving oversteeg de verwachtingen. Mustafa leefde als goed moslim om zijn Schepper te eren. Dat deed hij met verve. Zeker had hij dat graag nog langer gedaan, maar in zijn diep doorleefde geloof zei hij ook: “Als God mij roept, dan ren ik hem tegemoet”. Ik beloofde hem, mede namens velen, dat we ons gezamenlijke gedachtengoed met passie zullen uitwerken.

Andere nieuwsberichten

10 jaar Leiden Compassiestad

10 jaar Leiden Compassiestad

Op dinsdag 12 november kwam een bont gezelschap bijeen in de Burgerzaal van het Leidse stadhuis. Aanleiding voor de bijeenkomst was natuurlijk dat 10 jaar eerder Leiden als eerste stad wereldwijd het internationale “Charter for Compassion” had ondertekend.

Lees meer
Compassie soep 2019

Compassie soep 2019

Voor de vijfde keer op rij delen vrijwilligers uit alle geloofsrichtingen op Tweede Kerstdag gratis soep uit aan voorbijgangers op het Stationsplein in Leiden. Doel is om te laten zien dat je iets kan betekenen voor anderen en dat we ondanks verschillende geloven niet zoveel van elkaar verschillen.

Lees meer

WereldLichtjesdag begint over

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Liefde en compassie in Leiden

Leiden Compassiestad

Het Platform Leiden Compassiestad is opgericht om alle initiatieven rondom het thema compassie in onze stad Leiden te verbinden.

Leidencompassiestad@gmail.com

Initiatief van

Leiden Compassiestad

Het Platform Leiden Compassiestad is opgericht om alle initiatieven rondom het thema Compassie in onze stad Leiden te verbinden.

Leidencompassiestad@gmail.com

Initiatief van

Share This