LOF

Platform Leiden Compassiestad

LOF

LOF, het Leidse Ongedocumenteerden Fonds is een kersvers gezamenlijk initiatief van diverse steunorganisaties in Leiden, waaronder stichting Gezondheidszorg Illegalen Leiden (GIL) en Diaconaal Centrum De Bakkerij. LOF is eind mei 2020 ontstaan naar aanleiding van de abrupte sluiting van de Bed, Bad en Broodvoorziening aan het Maansteenpad in Leiden, waardoor een aantal ongedocumenteerde gasten midden in de Coronacrisis op straat kwam te staan en ook bewoners van perspectiefwoningen van de Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen Leiden in hun huisvesting werden bedreigd of de woonruimte al hebben moeten verlaten.

What’s in a name?

LOF wil met haar naam enerzijds duidelijk maken dat wij alle lof hebben voor mensen die spontaan bijdragen aan dit noodfonds en daarmee ook tonen dat zij hart hebben voor het lot van ongedocumenteerden in onze regio.
Anderzijds laat de naam ook zien dat het een noodvoorziening is in antwoord op beleidsbeslissingen die het Leids humanitair daglicht niet kunnen verdragen. Zoals witlof, afgesneden van het licht tot groei wordt geforceerd, zo is ook dit fonds onder druk tot stand gekomen. Want de groep Leidse ongedocumenteerden die een beroep doet op noodhulp van de initiatiefnemers van LOF en enkele partnerorganisaties is in de afgelopen jaren, maar zeker na de sluiting van de Bed, Bad en Broodvoorziening in Leiden zorgwekkend gegroeid.

Waar is LOF voor bestemd ?

LOF helpt partners van De Bakkerij nu met de financiering van de allereerste levensbehoeften van ongedocumenteerden die voor hulp bij hen aankloppen, zoals bijvoorbeeld:

  • boodschappenbonnen voor levensmiddelen,
  • opwaardeerkaartjes voor beltegoed,
  • een kleine onkostenvergoeding voor verleend onderdak,
  • maar ook kosten voor ambulante ondersteuning en begeleiding om zelfredzaamheid te bevorderen of een sociaal netwerk op te bouwen en te onderhouden.

Wilt u bijdragen aan LOF?

LOF is mede ontstaan omdat diverse mensen in ons netwerk meteen rond de berichten over de sluiting van de Bed, Bad en Broodvoorziening in Leiden, de bui al zagen hangen en spontaan vroegen of zij wat geld konden overmaken voor acute hulpvragen van deze mensen. Nog voor de start van LOF wereldkundig werd gemaakt, kwamen de eerste donaties al binnen.
Iedereen die een steentje wil bijdragen aan dit fonds, kan een bedrag overmaken op rekeningnummer: NL 46 INGB 0000 097065 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Leiden, o.v.v. LOF. Dat geld wordt dan geoormerkt en ter beschikking gesteld aan partnerorganisaties die concrete hulp geven aan ongedocumenteerden in Leiden e.o.

Waarvoor, mede namens diverse partnerorganisaties, alvast onze hartelijke dank!

Oorspronkelijk bericht

 

Andere nieuwsberichten

Bijeenkomst Slavernijverleden

Bijeenkomst Slavernijverleden

Op dinsdagavond 21 juni 2022 organiseert de protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding een thema-avond over het slavernijverleden. Het koloniale verleden en de wijze waarop dat doorwerkt in het heden is een serieus onderwerp. In een gevarieerd en aantrekkelijk programma zullen we op deze avond hiermee bezig zijn. Zo is er een maaltijd, zang en muziek, een spreker en een spannende vorm om met elkaar in gesprek te gaan

Lees meer
Fietskliniek

Fietskliniek

Vrijwilligers gezocht !!!
Sinds 2012 bestaat de Fietskliniek in Leiden, in de Morswijk, bedoeld voor mensen die onvoldoende financiën hebben om een fietsenmaker te betalen. We helpen hen met eenvoudige reparaties. Bij jongeren die komen met reparaties willen we ook stimuleren dat ze het zelf leren.

Lees meer

WereldLichtjesdag begint over

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Liefde en compassie in Leiden

Leiden Compassiestad

Het Platform Leiden Compassiestad is opgericht om alle initiatieven rondom het thema compassie in onze stad Leiden te verbinden.

Leidencompassiestad@gmail.com

Initiatief van

Leiden Compassiestad

Het Platform Leiden Compassiestad is opgericht om alle initiatieven rondom het thema Compassie in onze stad Leiden te verbinden.

Leidencompassiestad@gmail.com

Initiatief van

Share This