Vrienden van Rosa Manus

Platform Leiden Compassiestad

Vrienden van Rosa Manus

Het werk van Vrouwenopvang Rosa Manus in Leiden wordt mogelijk gemaakt door subsidies. Dit budget is niet toereikend voor de vele extra zaken die voor cliënten noodzakelijk zijn om hun leven weer op een normale wijze te kunnen voortzetten.
De Stichting Vrienden van Rosa Manus bouwt aan een draagvlak voor de werkzaamheden van Rosa Manus en zamelt geld of producten in om speciale projecten en/of activiteiten voor zowel de vrouwen als de kinderen mogelijk te maken. Graag geven wij u een idee waarvoor de giften aan Vrienden van Rosa Manus zijn ingezet: spelmateriaal voor binnen en buiten voor de kinderen, weerbaarheidstrainingen, vakantieactiviteiten voor moeders en kinderen, het opknappen van diverse ruimtes in het gebouw van de vrouwenopvang zoals een huiswerkkamer en een tienerkamer.

Informatie via het secretariaat van Vrouwenopvang Rosa Manus. Telefonisch of per mail.
Eén van de drie bestuursleden van de Vrienden van Rosa Manus komt graag bij uw organisatie een voorlichting geven.

Stichting Vrienden van Rosa Manus
Telefoon: 071-5730870
E-mail: vriendenvan@rosa-manus.nl
Banknummer Stichting Vrienden van Rosa Manus: IBAN NL48 INGB 0006 5057 22

Datum

Locatie

Opaalstraat 302
2332 TH Leiden

Tijd

Gerelateerde activiteiten

VredesOntmoeting 2020

VredesOntmoeting 2020

VREDESONTMOETING
Maandag 21 september organiseren de diaconieën van De Bakkerij samen met diverse partnerorganisaties in het kader van de Vredesweek van PAX Nederland een VredesOntmoeting op de Hooglandse Kerkgracht.

Thema: Vrede verbindt verschil

Aanmelden verplicht

Lees meer
Burger Manifest In Stilte

Burger Manifest In Stilte

Het BurgerManifest in Stilte in Leiden is een jaarlijkse oproep aan ons allen tot bewustwording, tot verbondenheid met kwetsbare burgers, beseffend ‘dit kan ook mij overkomen’.
Dinsdag 8 september a.s. wordt in stilte en stapvoets uit alle windrichtingen naar Hogewoerdsbrug gelopen om daar om 16.00 uur aan te komen.

Lees meer

WereldLichtjesdag begint over

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Liefde en compassie in Leiden

Leiden Compassiestad

Het Platform Leiden Compassiestad is opgericht om alle initiatieven rondom het thema compassie in onze stad Leiden te verbinden.

Leidencompassiestad@gmail.com

Initiatief van

Leiden Compassiestad

Het Platform Leiden Compassiestad is opgericht om alle initiatieven rondom het thema Compassie in onze stad Leiden te verbinden.

Leidencompassiestad@gmail.com

Initiatief van

Share This