Agenda

Platform Leiden Compassiestad

Aankomende Evenementen

Leiden Compassiestad

21 september - VredesOntmoeting

Georganiseerd door  De Bakkerij, PAX Nederland
Locatie Hooglandse Kerkgracht in Leiden
Tijd 16.00 – 17.00

VREDESONTMOETING

Maandag 21 september organiseren de diaconieën van De Bakkerij samen met diverse partnerorganisaties in het kader van de Vredesweek van PAX Nederland een VredesOntmoeting op de Hooglandse Kerkgracht.

Thema: Vrede verbindt verschil

Verschillen in cultuur, gebruiken, huidskleur en religie. Verschillen in morele opvattingen en de spanningen die dit oproept met de vrijheid van meningsuiting en de fundamentele gelijkheid van mensen. Een viertal sprekers zal reageren op de stelling “verschil is niet een probleem dat moet worden opgelost, maar een kwaliteit die aan vrede kan bijdragen”. Zij spreken over wat hen raakt, wat hen inspireert, wat hen angstig of onzeker maakt. Tijdens deze vredesontmoeting worden álle zintuigen geprikkeld.

In de Vredesweek gaat het over hoe belangrijk het is om het verhaal van de ander te leren kennen, in plaats van te blijven hangen in het eigen gelijk. Laten we luisteren naar elkaars verhalen en de kans grijpen om iets te leren over die Ander, om een brug te slaan naar de naaste die ons anders en vreemd is. Juist omdat het in coronatijd soms zo lastig is om die verbinding met elkaar ook daadwerkelijk te maken.

Aanmelden verplicht

De VredesOntmoeting 2020 gaat op maandag 21 september om 16:00 uur van start op de Hooglandse Kerkgracht in Leiden.

Uiteraard nemen wij  de overheidsmaatregelen rond het gezamenlijk bestrijden van het coronavirus in acht. Daarom is aanmelden vooraf verplicht, via info@debakkerijleiden.nl o.v.v. Vredesontmoeting en het aantal personen. Er is plaats voor 80 deelnemers.

Contact en informatie

Tamara Breton

Diaconaal werker

Diaconaal Centrum De Bakkerij

Oude Rijn 44B

2312 HG Leiden

071-514.49.65

06-29.57.10.73

Aanwezig: ma, din, don, vrij.

 

 

 

8 september - BurgerManifest In Stilte

Georganiseerd door  Platform Samenwerken Leiden
Locatie Hogewoerdsbrug (tegenover Café Anne & Max) te Leiden
Tijd 16.00 – 16.30

Het BurgerManifest in Stilte in Leiden is een jaarlijkse oproep aan ons allen tot bewustwording, tot verbondenheid met kwetsbare burgers, beseffend  ‘dit kan ook mij overkomen’. Kleinschalig, zonder media, informeel van opzet, gericht op hier en nu, ruimte creëren, verstilling. Dat ik niets in de hand heb. Dat ook ik ziek kan worden, zonder arbeid, zonder netwerk, zonder woning of dat alles tezamen kan komen te zitten…Heb ik ergens om gevraagd?

Dinsdag 8 september a.s. wordt in stilte en stapvoets uit alle windrichtingen naar Hogewoerdsbrug (tegenover Café Anne & Max) gelopen.Hier om 16.00uur aan-gekomen kan iedereen na een moment van in stilte samenzijn, een bloem met flyer nemen. Bij het uit elkaar gaan rond 16.30u bespeelt Levina Pors het carillon ‘Voor degene die dacht dat hij alleen was; Voor degene die het geluk niet kan beamen…’ (R. Shaffy – Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder). Loop mee!

 

Contact en informatie
platformsamenwerken.nl/nietzonderons071

#Nietzonderons071

 

 

Leiden Compassiestad

Het Platform Leiden Compassiestad is opgericht om alle initiatieven rondom het thema compassie in onze stad Leiden te verbinden.

Leidencompassiestad@gmail.com

Initiatief van

Leiden Compassiestad

Het Platform Leiden Compassiestad is opgericht om alle initiatieven rondom het thema Compassie in onze stad Leiden te verbinden.

Leidencompassiestad@gmail.com

Initiatief van

Share This